...

«Τελειώνει σήμερα του Παουλίνιο-Ίσως νέες εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο»

Η αρχή στην ΑΕΚ έγινε με τον Παουλίνιο, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα την Πέμπτη και αναμένεται σήμερα να ολοκληρώσει τα τυπικά, ώστε να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του και να ανακοινωθεί στη συνέχεια. 

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΣΠΟΡ FM ο Κώστας Κετσετζόγλου, στην Ένωση τρέχουν παράλληλα και άλλες διαπραγματεύσεις για τις θέσεις που υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης και σύντομα θα υπάρχουν νεότερα, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο ίσως. 

Τελευταία Άρθρα

Related articles

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.