...

Πτώση για την Ελλάδα στην κατάταξη της FIFA: Σε ποια θέση βρίσκεται

Στην 49η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης της FIFA βρίσκεται η Ελλάδα στη βαθμολογία του Αυγούστου που ανακοίνωσε η Ομοσπονδία. Η Ελλάδα στην τελευταία μέτρηση που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο ήταν στην 48η θέση, ωστόσο το Κατάρ κατάφερε να προσπεράσει την Εθνική μας ομάδα.

Στην πρώτη θέση της σχετικής βαθμολογίας είναι η Βραζιλία, με Βέλγιο και Αργεντινή να συμπληρώνουν την τριάδα, ενώ στη δεκάδα βρίσκονται κατά σειρά Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Δανία. Εκτός δεκάδας έχει μείνει η Γερμανία που είναι στην 11η θέση.

Τελευταία Άρθρα

Related articles

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.