...

ΠΑΟΚ: Έντονη δυσαρέσκεια Σαββίδη – Ο λόγος

Στην καθιερωμένη σύσκεψη της ομάδας εργασίας της Νέας Τούμπας με τον πρόεδρο της ομάδας του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, εκφράστηκε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί, παρά τις περί του αντιθέτου πρόσφατες υποσχέσεις.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του «Δικεφάλου του Βορρά», στη σύσκεψη έγινε λεπτομερής συζήτηση για τα κριτήρια της επιλογής του σχήματος μελετητών, στους οποίους θα ανατεθεί η εκπόνηση των οριστικών μελετών.

Αναλυτικά:

«Η διαδικασία επιλογής οδεύει προς ολοκλήρωση. Εκφράστηκε ωστόσο από τον κ. Σαββίδη η δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει ακόμη εκδοθεί, παρά τις περί του αντιθέτου πρόσφατες υποσχέσεις.

Με δεδομένο ότι από την πλευρά του ΠΑΟΚ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες ενέργειες, απαίτησε την πλήρη ενεργοποίηση των αρμοδίων για την έκδοση του ΠΔ, ώστε να τελειώσει όλη αυτή η μακρά περίοδος αναμονής” αναφέρει η ενημέρωση του Δικεφάλου»

Τελευταία Άρθρα

Related articles

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.