...

Παναθηναϊκός: Τι τρέχει με τον Γιαννακόπουλο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξακολουθεί να είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προχωρώντας σε ένα αινιγματικό story, με τον… παραλήπτη του μηνύματός του να είναι άγνωστος

Συγκεκριμένα, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στα stories του στο Instagram μια φωτογραφία με ένα άγαλμα της μορφής του Ηρακλή, με την λεζάντα: «Σου γ@..ει το σπιτάκι. Ξέρεις εσύ».

Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρα οργισμένο, όμως δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον απευθύνεται και εάν αυτό σχετίζεται ή όχι με τον Παναθηναϊκό.

Δείτε το σχετικό story:

Τελευταία Άρθρα

Related articles

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.