...

Δυσαρέσκεια στον Άρη για τα διαρκείας – Ο αριθμός!

Τέλος η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας στον Άρη, με την ΠΑΕ να μην είναι ευχαριστημένη με τα νούμερα.

Την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, με την ΠΑΕ Άρης να διαθέτει 4.800 εισιτήρια διαρκείας, αριθμός που είναι μικρότερος σε σχέση με τα περσινά εισιτήρια.

Ο αριθμός προβληματίζει τους ανθρώπους της ομάδας και τον Θόδωρο Καρυπίδη ο οποίος περίμενε μεγαλύτερη συμμετοχή από τον κόσμο της ομάδας, καθώς τα διαρκείας είναι μεταξύ άλλων και ένα σημαντικό έσοδο που δίνει ρευστό στην αρχή της χρονιάς. Θεωρείται δε, δυσανάλογος των κινήσεων που έκανε η ομάδα τόσο στην καλοκαιρινή περίοδο όσο και στη συνέχεια.

Τελευταία Άρθρα

Related articles

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.