...

«Χτύπημα» Γιαννακόπουλου και νέες φήμες;

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν ξεχνάει τον Παναθηναϊκό. Κι αυτό φαίνεται από τις συχνές αναφορές που κάνει για το τριφύλλι. Έτσι και σήμερα, ανέβασε στον λογαριασμό του, μία φωτογραφία από τα… παλιά, δημιουργώντας ξανά προσωρινές φήμες περί ενεργοποίησης.

Δείτε το ποστ που ανέβασε

Τελευταία Άρθρα

Related articles

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.