...

Άρης: Aγωνία για το CAS!

Στις 29 Απριλίου στις τάξεις του Άρη περιμένουν να μάθουν από το CAS ότι αποτελεί οριστικά παρελθόν η υπόθεση του Ντουρμισάι και πως πλέον μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στη μεταγραφική αγορά.

Θυμίζουμε πως το CAS έχει προχωρήσει, ήδη, σε 10 αναβολές της υπόθεσης. Η απόφαση, λοιπόν, αναμένεται είτε να απαλλάσσει οριστικά τον Άρη, είτε να του επιβάλλει ποινή με αναστολή, είτε θα του επιβάλλει πρόστιμο ως τιμωρία, είτε θα διατηρήσει την ποινή δίχως ανασταλτικό χαρακτήρα με απαγόρευση μεταγραφών!

Τελευταία Άρθρα

Related articles

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.