...

Αινιγματικός ο Γιώργος Σαββίδης – Ανάρτηση με… ερωτηματικά (pic)

Μία ανάρτηση με ποικίλα νοήματα και ερμηνείες ήρθε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από τον Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος επικαλέστηκε ένα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζοντάς το, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του…

Αναλυτικά τα μήνυμα του:
«Για όλα πάνω στη γη υπάρχει ο κατάλληλος και ο συγκεκριμένος χρόνος : Καιρός που γεννιέται κανείς και καιρός που πεθαίνει· που φυτεύει και που ξεριζώνει αυτό που φύτεψε. Καιρός που θανατώνει κανείς και που θεραπεύει· που γκρεμίζει και που χτίζει. Καιρός που κλαίει κανείς και που γελάει· που θρηνεί και που χορεύει. Καιρός που πετάει κανείς λιθάρια και καιρός που τα μαζεύει· που αγκαλιάζει και που απομακρύνεται από τ’ αγκάλιασμα. Καιρός που αποκτάει κανείς και καιρός που χάνει· που συγκρατεί και που σκορπάει. Καιρός που σκίζει κανείς και καιρός που ράβει· που σιωπά και που μιλάει. Καιρός που αγαπάει κανείς και καιρός που μισεί· καιρός για πόλεμο και καιρός για ειρήνη».

Τελευταία Άρθρα

Related articles

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.